תקנון

להלן תקנון התכנית:
לאחר כחודש מתחילת התכנית יתקיים בחן, על מנת להמשיך בתכנית יש לקבל בבחן זה ציון עובר. תלמיד שייכשל לא יוכל להמשיך בתכנית.
התלמידים שעוברים את בחן זה בהצלחה ומעוניינים בהמשך, נדרשים להביא דמי תשלום (מפורט בפרוטוקול ההרשמה).
בסוף הסמסטר הראשון יתקיים מבחן אותו יש לעבור במועד א' או ב', תלמיד שיכשל במבחן זה לא יוכל להמשיך לסמסטר ב'.
ציון עובר בכל מבחני התכנית: 65.
בסמסטר השני יתקיימו מעבדות, ציון עובר בכל אחד מחלקי המעבדה (בוחן כניסה הערכת מדריך ודו"ח) הנו 65.
אין לצבור נכשל ביותר ממעבדה אחת.
הטבה בבגרות ממשרד בחינוך כפי שתיקבע בשנת הלימודים הנוכחית תינתן לבעלי ממוצע משוקלל 80+ בסיום השנה הראשונה ובתאי מתן הרצאה בנושאי הכימיה בעלת חוות דעת חיובית ממשקיף מוסכם.
פרוטוקול-הרשמה 2019