פרויקט ארכימדס

מהו פרויקט ארכימדס?

לפני מספר שנים הפקולטה לכימיה בטכניון פתחה את שעריה ויזמה את התכנית של שילוב תלמידי תיכון בלימודים אקדמאים במקביל ללימודיהם בתיכון.
הפרויקט קולט כל שנה כ-50 תלמידי תיכון מצטיינים ונמשך על פני 1-3 שנים.
במסגרת הפרויקט לומדים התלמידים קורסים טכניונים בכימיה. הלימודים מתקיימים בפקולטה לכימיה בטכניון, ומזכים את התלמידים בבגרות מלאה בכימיה ובנקודות זכות אקדמיות אשר תעמודנה לרשותם עד 5 שנים מתום השרות הצבאי. נקודות זכות אלו תשמשנה את התלמידים במידה ויחליטו בשלב כלשהו להמשיך את לימודיהם בטכניון, או בכל מוסד אקדמי אחר בארץ.

 

 

מה מטרת הפרויקט?

žחשיפת תלמידים מוכשרים למדעי הכימיה

žיצירת מודעות לחשיבות מקצוע הכימיה

žצבירת ניקוד אקדמי לקראת תואר

žהשתלבות בפקולטה לכימיה של הטכניון כנקודת פתיחה ללימודי תואר ומחקר