על הפרויקט

  פרויקט ארכימדס

לפני מספר שנים הפקולטה לכימיה בטכניון פתחה שעריה ויזמה את התכנית של שילוב תלמידי תיכון בלימודים האקדמאים במקביל ללימודיהם בתיכון. שם התכנית "ארכימדס"

מהו פרויקט ארכימדס?

עיקרו של הפרויקט הוא הענקת חינוך אקדמי גבוה בכימיה לתלמידי תיכון.  הפרויקט קולט כל שנה כ-50 תלמידי תיכון מצטיינים ונמשך על פני 3 שנים, עד לסיום בית הספר התיכון. במסגרת הפרויקט לומדים התלמידים קורסים טכניונים בכימיה, הלימודים יתקיימו בפקולטה לכימיה בטכניון, ומזכים בנקודות קרדיט, אשר יעמדו לרשותם ( עד 5 שנים אחרי השרות הצבאי) במידה ויחליטו בשלב כלשהו להמשיך את לימודיהם בטכניון, או בכל מוסד אקדמי אחר בארץ.

מה מטרת הפרויקט?

  • חשיפת תלמידים מוכשרים למדעי הכימיה, במיוחד תלמידים, אשר נטייתם הטבעית היא למצוינות מתמטית – פיזיקאלית.
  • יצירת עתודה של בוגרי כימיה בעלי רמת הישגים גבוהה ביותר, אשר תקדם את התעשייה הכימית ואת המחקר האקדמי בישראל.
  • שינוי משמעותי בתדמיתו הציבורית של מקצוע הכימיה ושל התעשייה הכימית, והטמעת העובדה שהכימיה מקיפה מגוון של טכנולוגיות מודרניות, בעלות תרומה קריטית לכלכלת ישראל.
  • יצירת מודעות בקרב תלמידים, הורים ומורים לחשיבותה ומרכזיותה של הכימיה בתעשיית ההי-טק הישראלית.
  • מיצוב מעמדה של הפקולטה לכימיה בטכניון כפקולטה המובילה בישראל, הן במישור המדעי והן בפעולותיה למען הקהילה והסביבה.

עיקרו של הפרויקט הוא הענקת חינוך אקדמי גבוה בכימיה לתלמידי תיכון.  הפרויקט קולט כל שנה כ-50 תלמידי תיכון מצטיינים. במסגרת הפרויקט לומדים התלמידים קורסים טכניונים בכימיה, בפקולטה לכימיה בטכניון ומזוכים בנקודות אקדמיות, אשר יעמדו לרשותם עד 5 שנים אחרי השרות הצבאי בכל אחת מהפקולטות בטכניון.

מטרות הפרויקט:

  • חשיפת תלמידים מוכשרים למדעי הכימיה, במיוחד תלמידים, אשר נטייתם הטבעית היא למצוינות מתמטית – פיזיקאלית.
  • יצירת עתודה של בוגרי כימיה בעלי רמת הישגים גבוהה ביותר, אשר תקדם את התעשייה הכימית ואת המחקר האקדמי בישראל.
  • שינוי משמעותי בתדמיתו הציבורית של מקצוע הכימיה ושל התעשייה הכימית, והטמעת העובדה שהכימיה מקיפה מגוון של טכנולוגיות מודרניות, בעלות תרומה קריטית לכלכלת ישראל.
  • יצירת מודעות בקרב תלמידים, הורים ומורים לחשיבותה ומרכזיותה של הכימיה בתעשיית ההי-טק הישראלית.
  • מיצוב מעמדה של הפקולטה לכימיה בטכניון כפקולטה המובילה בישראל, הן במישור המדעי והן בפעולותיה למען הקהילה והסביבה.