סילבוס

להלן סילבוס עבור הקורסים הנלמדים בשלושת הסמסטרים הראשונים, פתיחת שנה שניה מותנית במספר נרשמים. בשנה השלישית הקורסים נלמדים עם כלל הסטודנטים בטכניון.

יסודות הכימיה                 syllabus 124120

מעבדה ביסודות הכימיה     syllabus 124122

כימיה איאורגנית               כימיה איאורגנית – ארכימדס – 124305

כימיה אורגנית                  syllabus 124708