סילבוס

להלן סילבוס עבור הקורסים הנלמדים בשנה ראשונה, פתיחת שנה שניה מותנית במספר נרשמים. בשנה השלישית הקורסים נלמדים עם כלל הסטודנטים בטכניון.

יסודות הכימיה                 syllabus 124120

מעבדה ביסודות הכימיה     syllabus 124122

כימיה אורגנית                  syllabus 124708