הסעות לטכניון

סדר ההסעות:

לבאים מהדרום – ההסעה של חברת "מטיילי עירון" תצא בשעה 8:20 מתחנת חוף הכרמל מצד הים.

לבאים מהצפון – ההסעה של חברת "מטיילי עירון" תצא בשעה 8:20 מחניית מרכזית המפרץ.

לתשומת לבכם!

 ההסעות תצאנה בזמן. תלמיד אשר יאחר את ההסעה יצטרך להגיע בכוחות עצמו לטכניון.

זכאים להשתמש בהסעות אותם תלמידים אשר נרשמו בתקנון.

מערכת שעות

מערכת השעות בקורס יסודות הכימיה:

שעות

פרטים

8:30 עד 10:00

הרצאה

15 דקות

הפסקה

10:15 עד 11:45

הרצאה

10 דקות

הפסקה

11:55 עד 13:25

תרגול