פתיחת פרוייקט ארכימדס 2016-2017

תלמידים יקרים,

הלימודים ייפתחו באוקטובר, הודעה על תאריך מדויק תימסר בשלב מאוחר יותר.