מערכת שעות

מערכת השעות בקורס יסודות הכימיה:

שעות

פרטים

8:30 עד 10:00

הרצאה

15 דקות

הפסקה

10:15 עד 11:45

הרצאה

10 דקות

הפסקה

11:55 עד 13:25

תרגול