הסעות לטכניון

סדר ההסעות:

לבאים מהדרום – ההסעה של חברת "מטיילי עירון" תצא בשעה 8:20 מתחנת חוף הכרמל מצד הים.

לבאים מהצפון – ההסעה של חברת "מטיילי עירון" תצא בשעה 8:20 מחניית מרכזית המפרץ.

לתשומת לבכם!

 ההסעות תצאנה בזמן. תלמיד אשר יאחר את ההסעה יצטרך להגיע בכוחות עצמו לטכניון.

זכאים להשתמש בהסעות אותם תלמידים אשר נרשמו בתקנון.