פרויקט ארכימדס – קול קורא + הרשמה מקוונת

בשנת הלימודים הקרובה פותחת הפקולטה לכימיה בטכניון את שעריה לתלמידי התיכון המצטיינים במקצועות המדעיים; על מנת לקרב תלמידים אלו למחקר מדעי נוצר פרוייקט ארכימדס המקנה להם אפשרות להתחיל בלימודי תואר גבוה בכימיה במקביל ללימודיהם התיכוניים.

מטרת הפרויקט היא לאפשר לתלמיד לצבור במשך שלוש שנים* (כיתות י'-יב') כ-30 נקודות אקדמיות בטכניון (העתידות לחסוך לתלמיד כשנת לימודים במוסד הטכניון).

 

פרויקט ארכימדס יתקיים השנה, במתכונת הבאה:

במסגרת השנה האקדמית הראשונה שתחל בחודש אוקטובר 2017 ילמדו התלמידים שני קורסים בסיסיים מתוך הקורסים המיועדים לתואר ראשון בכימיה ובתום הסמסטר יבחנו בבחינות סופיות בקורסים אלה. הצלחה בבחינות תקנה לתלמיד נקודות אקדמיות לתואר ראשון בטכניון. הלימודים (הרצאות ושיעורי תרגול) ירוכזו ביום ביקור שבועי בפקולטה (בסה"כ 6 שעות שבועיות). בסמסטר השני יינתן קורס בכימיה אורגנית 1 וקורס  מעבדה ביסודות כימיה.

בית ספרך נבחר על ידנו כמועמד להשתתף בפרויקט מיוחד זה. אבקש את עזרתך באיתור מועמדים מצטיינים מקרב תלמידים העולים  לכיתות י' בשנת תשע"ז בבית ספרך. אין מדובר רק בתלמידים שמתכוונים ללמוד כימיה בתיכון (בהיקף של 5 יח"ל), אלא בתלמידים מצטיינים בכל תחומי המקצועות הראליים, בעלי כישורי למידה גבוהים ונטייה לתחום המדעי. התלמידים שיומלצו על ידך יזומנו לטכניון לראיונות קבלה לפרויקט והמתאימים שביניהם יתקבלו לתוכנית.

מצ"ב דף הרשמה, אודה לך אם תמלאו בעבור מועמדים מתאימים מכל תחומי המדעים.

 

עד 20.06.17:        קבלת רשימה של תלמידים מועמדים מבית ספרך.

עד 31.07.2017:    הרשמה עצמאית(לא דרך בית ספר) לתלמידים בהרשמה המקוונת.

מידע והרשמה לחודש הניסיון לפרויקט יתקיימו במועדים אלו, יש לבחור ולהירשם לאחד מהתאריכים בלבד:

ימי העיון והראיונות יתקיימו בחודש אוגוסט 2017 בימי חמישי בתאריכים 3.8.17 או 10.8.17,

יום עיון נוסף ב11.9.2017.

10.2017:     *טרם נקבע*  – פתיחת השנה האקדמית.

 

בתודה על שיתוף הפעולה,

בברכה

מירה ר.כ"ץ

מנהלת פרויקטים לנוער, הפקולטה לכימיה

*שנה שניה ושלישית בפרויקט מותנות במינימום נרשמים

הרשמה:

הרשמה מקוונת 2017-2018

הרשמה ליום עיון וראיונות לפרויקט ארכימדס
    ביום עיון יועבר מידע נוסף על הפרויקט, הוא יתחיל ב18:30 בפקולטה לכימיה בטכניון.