פרויקט ארכימדס – קול קורא + הרשמה מקוונת

 

לכבוד

מנהל/ת בי”ס תיכון

 

הנידון: פרויקט ארכימדס – קול קורא

 

 

בשנת הלימודים הקרובה פותחת הפקולטה לכימיה בטכניון את שעריה לתלמידי התיכון המצטיינים במקצועות המדעיים; על מנת לקרב תלמידים אלו למחקר מדעי נוצר פרוייקט ארכימדס המקנה להם אפשרות להתחיל בלימודי תואר גבוה בכימיה במקביל ללימודיהם התיכוניים.

מטרת הפרויקט היא לאפשר לתלמיד לצבור במשך שלוש שנים (כיתות י'-יב') כ-30 נקודות אקדמיות בטכניון (העתידות לחסוך לתלמיד כשנת לימודים במוסד הטכניון).

תלמידים אשר סיימו בהצלחה גדולה את שנתם הראשונה בפרויקט זכו לפטור מבחינת הבגרות בכימיה (5 יח"ל) בציון 100.הטבה זו היא של משרד החינוך ונתונה לשיקולם הבלעדית.

פרויקט ארכימדס יתקיים השנה, במתכונת הבאה:

במסגרת השנה האקדמית הראשונה שתחל בחודש אוקטובר 2016 ילמדו התלמידים שני קורסים בסיסיים מתוך הקורסים המיועדים לתואר ראשון בכימיה ובתום הסמסטר יבחנו בבחינות סופיות בקורסים אלה. הצלחה בבחינות תקנה לתלמיד נקודות אקדמיות לתואר ראשון בטכניון. הלימודים (הרצאות ושיעורי תרגול) ירוכזו ביום ביקור שבועי בפקולטה (בסה"כ 6 שעות שבועיות). בסמסטר השני יינתן קורס בכימיה אורגנית 1 וקורס  מעבדה ביסודות כימיה.

בית ספרך נבחר על ידנו כמועמד להשתתף בפרויקט מיוחד זה. אבקש את עזרתך באיתור מועמדים מצטיינים מקרב תלמידים העולים  לכיתות י' בשנת תשע"ז בבית ספרך. אין מדובר רק בתלמידים שמתכוונים ללמוד כימיה בתיכון (בהיקף של 5 יח"ל), אלא בתלמידים מצטיינים בכל תחומי המקצועות הראליים, בעלי כישורי למידה גבוהים ונטייה לתחום המדעי. התלמידים שיומלצו על ידך יזומנו לטכניון לראיונות קבלה לפרויקט והמתאימים שביניהם יתקבלו לתוכנית.

מצ"ב דף הרשמה, אודה לך אם תמלאו בעבור מועמדים מתאימים מכל תחומי המדעים.

 

עד 20.06.16:        קבלת רשימה של תלמידים מועמדים מבית ספרך.

עד 31.07.2016:    הרשמה עצמאית(לא דרך בית ספר) לתלמידים בהרשמה המקוונת.

מידע והרשמה לחודש הניסיון לפרויקט יתקיימו במועדים הר"מ יש לבחור ולהירשם לאחד מהתאריכים בלבד:

יום עיון והרשמה יתקיימו בשעה 18:00 באולם 1 בפקולטה לכימיה ע"ש שוליך

קרית הטכניון-חיפה:

יום חמישי  11.8.2016

יום חמישי 25.8.2016

10.2016:               פתיחת השנה האקדמית.

 

בתודה על שיתוף הפעולה,

בברכה

מירה ר.כ"ץ

מנהלת פרויקטים לנוער, הפקולטה לכימיה

ההרשמה המקוונת ליום הגיוס 2016-2017: